Centrum dystrybucyjne to magazyn lub inny wyspecjalizowany budynek, w którym zazwyczaj znajdują się produkty (towary) przeznaczone do ponownej dystrybucji do sprzedawców detalicznych, hurtowników lub bezpośrednio do konsumentów

Segment podlegający ciągłej ewolucji

W dzisiejszym globalnym łańcuchu dostaw centra dystrybucyjne są naszymi węzłami transportowymi. Zapewniają terminowe dostawy towarów do klientów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, przy minimalnych wyzwaniach związanych z wysyłką.

Realizacja zamówień jest kluczowym rozszerzeniem tożsamości marki danej firmy. Zapewnia klientom pozytywne doświadczenia związane z marką i może być zorganizowana wewnętrznie lub za pośrednictwem strony trzeciej.

Prognozuje się, że do 2021 roku średnia penetracja sprzedaży detalicznej online w Europie Zachodniej osiągnie 15,3% (źródło: badania firmy Savills). „Wpływ pandemii COVID-19” przyspieszył trajektorię wzrostu sprzedaży detalicznej online o jeden rok.