Aritech jest globalną marką firmy Carrier Fire & Security dostarczającą  rozwiązania zabezpieczeń dla klientów prywatnych, komercyjnych i korporacyjnych. Oferujemy zintegrowaną platformę bezpieczeństwa w obszarze wykrywania, sterowania i informowania o zagrożeniach w stabilnym, bezpiecznym i elastycznym środowisku.

Rozwiązania marki Aritech cieszą się zaufaniem klientów od ponad czterdziestu lat. Dzięki ciągłemu doskonaleniu produktów i technologii systemy Aritech spełniają najnowsze normy i standardy oraz wychodzą naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom rynku.

Produkty i Technologie

Elastyczność zabezpieczeń marki Aritech pozawala stosować je z jednakową skutecznością w pojedynczych instalacjach oraz w sieciach obiektów rozproszonych, jak również jako rozwiązanie sprawdzające w szerokim spektrum innych zastosowań.

Rozporządzenie REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu. W załączeniu lista towarów, w których składzie ponad 0,1% masy stanowią substancje z listy SVHC.

Kliknij tutaj, aby pobrać: REACH art. 33