Nasze podejście… do bezpiecznej komunikacji

Advisor

Nowy komunikator ATS7340 zwiększa możliwości łączności central Advisor Advanced (SSWiN) ATSx500A. Nowy komunikator obsługuje połączenia za pośrednictwem sieci 4G, z opcją obsługi 3G i 2G, gdy sieci 4G nie są dostępne.

Komunikator ATS7340

Komunikator ATS7340

Komunikator ATS7340 został zaprojektowany z myślą o cyberbezpieczeństwie. Modem wybrany do tego modułu komunikatora posiada funkcje cyberbezpieczeństwa wbudowane w swój natywny firmware. Firmware i komponenty użyte w module są również ulepszone.

Co to oznacza?

Nowoczesna Technologia

W większości krajów europejskich ogłoszono wyłączenia sieci 2G i 3G. W najbliższym czasie wiele urządzeń komunikacyjnych i IoT będzie musiało przejść na nowoczesne sieci 4G. Sieci 5G dopiero się tworzą a sieci 4G są powszechnie dostgępne. Datego instalując komunikator 4G zapewniasz sobie długoterminową łączność swojego systemu.

Opcja SIM

Czy chcesz zaoferować "łączność jako usługę" swoim użytkownikom końcowym? Możesz zamówić ATS7340-SIM, który jest dostarczany wraz z kartą SIM, która po aktywacji, oferuje łączność bez interwencji użytkownika końcowego. Okresowo wystawiamy rachunki naszym instalatorom, a instalatorzy wystawiają rachunki swoim klientom za świadczoną usługę. Jesteś zainteresowny takim modelem współpracy? Skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Wysoka Wydajność

Raportowanie Alarmów do SMA

ATS7340 osiąga SP5 przez LTE w przypadku raportowania do serwerów OH oraz DP4 w przypadku raportowania przez IP (kanał główny) i LTE (kanał zapasowy) do serwerów OH - są to najwyższe klasy bezpieczeństwa zdefiniowane w normie EN50136. Umożliwia to osiągnięcie poziomu zabezpieczenia systemów Advisor Advanced na poziomie Grade 3 i powyżej według wymogów normy EN50131.

Zdalne połączenie serwisowe

Szybsze wysyłanie i pobieranie konfiguracji umożliwia zdalną konfigurację central, które są połączone tylko za pomocą komunikatora ATS7340. Pomaga to zwiększyć liczbę central obsługiwanych jednocześnie, i które można zdalnie skonfigurować.

 

UltraSync

W połączeniu z łącznością UltraSync, komunikator pomaga w dostarczaniu danych diagnostycznych, zarządzaniu łącznością urządzeń i ulepszonej obsłudze łączności.

Komunikator daje możliwość korzystania z UltraSync jako ścieżki połączenia, ale także elastyczność połączenia bezpośredniego-IP i pozostania w sieci firmowej, jeśli użytkownik sobie tego życzy.