Cyberbezpieczeństwo Produktów

Produkty i usługi wytwarzane i obsługiwane przez firmę Carrier podlegają rygorystycznym wymaganiom dotyczącym bezpiecznego rozwoju i kontroli procesów wytwarzania, które są zgodne z wiodącymi komercyjnymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego. Droga jaką firma Carrier obrała dla zachowania bezpieczeństwa produktów charakteryzuje proaktywna postawa, skupienie na celu, stosowanie najlepszych praktyk, wszechstronne wsparcie i specjalistyczna wiedza w przedmiotowym zakresie, a wszystko po to by wzmocnić i zapewnić odporność i stabilność naszej oferty. Naszą misją jest osiągnięcie następujących podstawowych celów strategicznych:

 • Produkty i usługi „Secure by Design”
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i zgodność z normami
 • Stała czujność i ciągłe doskonalenie​
 • Sukces misji klienta

Przywództwo Branżowe

Carrier aktywnie działa w celu zabezpieczenia swojej oferty i zapewnienia swoim klientom jak najlepszych wyników. Pozycja lidera w branży wymaga wzięcia odpowiedzialności za wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa oraz wniesienia, adekwatnego do pozycji, wkładu w społeczność zawodową i rozwój wzajemnie korzystnych sojuszy strategicznych. Stąd udział firmy Carrier we wiodących organizacjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem. 

Carrier ma zaszczyt działać jako:

ISA

Członek założyciel ISA Global Cybersecurity Alliance

 

CVE

CVE Numbering Authority (CNA)

Nasz Cel

Nasz Cel

W firmie Carrier bezpieczeństwo systemu i podejmowanych działań jest nierozłączne. Aby osiągnąć nasz cel, zespoły badawczo-rozwojowe wykorzystują Carrier Global Product Cybersecurity – jest to zespół wysoce doświadczonych i certyfikowanych ekspertów w swoich dziedzinach. Zróżnicowane i dynamicznie zmienne środowisko eksperckie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które pełni ważne role i obowiązki w projektowaniu, budowaniu i obsłudze wysoce bezpiecznych złożonych systemów. ​  ​ 

Inicjatywa Carrier Global Product Cybersecurity wspiera i spełnia strategiczne, produkcyjne, operacyjne i komercyjne aktywności naszych zespołów związane z cyberbezpieczeństwem naszych interesariuszy oraz bezpieczeństwem produktów, spełniając trzy podstawowe obszary swojej misji:

 1. Bezpieczny rozwój produktów
 2. Operacje związane z bezpieczeństwem produktu
 3. Innowacje w zakresie cyberbezpieczeństwa

Bezpieczny Rozwój Produktów

Bezpieczny Rozwój Produktów

Globalne podejście do cyberbezpieczeństwa produktów umożliwia zrealizowanie celu przez włączenie tematyki cyberbezpieczeństwa w procesy projektowe od najwcześniejszego etapu powstawania nowych rozwiązań i produktów. Osiągamy to przez poprzez proaktywne projektowanie systemów pod kątem ich bezpieczeństwa, ograniczanie ekspozycji na ataki oraz ciągłą ocenę, zarządzanie i polepszanie stanu bezpieczeństwa produktów i usług firmy Carrier we wszystkich fazach rozwoju i produktu. Kluczowe możliwości:​ 

 • Zarządzanie, zgodność i szkolenia
 • Projektowanie zabezpieczeń, wymagania i architektura
 • Funkcja cyberbezpieczeństwa i rozwój systemu
 • Bezpieczne modelowanie i pewność​
 • Ocena ryzyka cybernetycznego

Operacje Związane z Bezpieczeństwem Produktu

Operacje Związane z Bezpieczeństwem Produktu

Globalne zarządzanie operacyjne związane z cyberbezpieczeństwem produktów zapewniają i umożliwiają kontynuowanie misji po zakończeniu prac rozwojowych. Zapewniając zaawansowane testy cyberbezpieczeństwa, integrację z procesami biznesowymi, bezpieczne planowanie wdrażania, analizę zagrożeń, reagowanie na incydenty, publikowanie luk w zabezpieczeniach i wsparcie w całym cyklu życia produktu stoimy na straży bezpieczeństwa naszych produktów i usług. Kluczowe możliwości:

 • Testy penetracji i regresji
 • Bezpieczne wdrożenie
 • Informacje o zagrożeniach produktowych​
 • Doradztwo i komunikacja
 • Synergiczna bezpieczna integracja
 • Reakcja na incydent związany z bezpieczeństwem produktu

Innowacje w Zakresie Bezpieczeństwa Cybernetycznego

Innowacje w Zakresie Bezpieczeństwa Cybernetycznego

Globalna innowacyjność w zakresie cyberbezpieczeństwa produktów polega na badaniu i opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, promowaniu przemyślanego przywództwa, zróżnicowaniu oferty co zapewnia przewagę konkurencyjną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa klientom Carrier przez rozwiązywanie skomplikowanych problemów oraz stymulowanie zaawansowanej i bezpiecznej transformacji technologicznej. Kluczowe możliwości:

 • Zaawansowane badania i rozwój cybernetyczny
 • Cyberinnowacje, wynalazki i oferty usług/produktów
 • Zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa produktu i certyfikacja​
 • Analiza konkurencji​
 • Wsparcie kanału i zaangażowanie na rynku