Advisor

W połączonym świecie systemy bezpieczeństwa są coraz częściej połączone z szerokopasmowymi sieciami IP i sieciami komórkowymi w celu raportowania alarmów, zdalnej konfiguracji i łączności mobilnej.

Ochrona tych systemów komunikacyjnych przed cyberatakami jest zatem niezwykle ważna. Osiąga się to poprzez zastosowanie najnowszej dostępnej technologii szyfrowania, aby uniknąć szkodliwych konsekwencji, takich jak utrata integralności danych, niedostępność systemu lub gorzej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zdalne zazbrojenie, czy rozbrojenie systemu bezpieczeństwa, bezpieczną łączność, bezpieczne zarządzanie zintegrowanym systemem bezpieczeństwa lub ochronę przed cyberatakami,  Advisor Advanced z UltraSync ™  został zaprojektowany z myślą o kliencie i jego bezpieczeństwie.

Ulepszone rozwiązania bezpieczeństwa

Ulepszone rozwiązania bezpieczeństwa

Nasze rozwiązania inteligentnego budynku zostały zaprojektowane w celu spełnienia wysokich wymagań bezpieczeństwa, takich jak stopień 3 zabezpieczenia wg EN (tzw. grade) . Integrujemy kontrolę dostępu, dzięki czemu można elastycznie zabezpieczyć różne obszary o różnych poziomach dostępu. 

Advisor Advanced, od wersji firmware MR4.2, może obsługiwać bezpieczne czytniki i karty . Metoda polegająca na szyfrowaniu danych karty przechowywanych oraz przesyłanych między kartą a czytnikiem oraz między czytnikiem a centralką Advisor Advanced MR4.2. Bezpieczne karty są odporne na klonowanie, ponieważ są zabezpieczone przez Mifare DESfire EV1, co oznacza, że ​​dane karty są przesyłane tylko do czytnika posiadającego odpowiedni klucz szyfrowania. Ochronę danych między czytnikiem a centralką Advisor Advanced zapewnia bezpieczny protokół transmisji szeregowej, wykorzystujący szyfrowanie AES.

Cyberbezpiecznie

Cyberbezpiecznie

Zabezpieczenie systemu przed zagrożeniami nieodłącznie związanymi z „Internetem rzeczy” powinno obejmować nie tylko jego część. Całe środowisko zabezpieczeń; centralka, oprogramowanie i protokoły komunikacyjne, powinny korzystać z maksymalnej ochrony.

Advisor Advanced serii ATSx500A z rozwiązaniem bezpieczeństwa w chmurze UltraSync uzyskał świadectwo najwyższego, trzeciego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego NFA2A (w tym certyfikat odporności na ataki cybernetyczne) dla kompletnego systemu, obejmującego:

- Centralkę Advisor Advanced
- Protokół komunikacyjny UltraSync
- Oprogramowanie i aplikacje mobilne
- Zdalną łączność

Niezawodny, sprawdzony system

Niezawodny, sprawdzony system

Nasze rozwiązanie dla inteligentnego budynku jest oparte na sprawdzonej technologii i zostało gruntownie przetestowane w terenie. UltraSync jest standardem dla ponad 5 milionów systemów bezpieczeństwa produkowanych przez Interlogix i sprzedawanych na całym świecie.

Ochrona danych

Ochrona danych

UltraSync został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami Privacy by Design , biorąc pod uwagę obowiązki w zakresie ochrony danych wrażliwych, aby umożliwić zgodność z wymogami dotyczącymi prywatności danych. Oprócz danych, które przechowujemy bezpiecznie w imieniu naszych klientów, bezpieczne połączenie oferowane przez UltraSync nie wiąże się z żadnym transferem danych między urządzeniami lokalnymi a zdalnymi aplikacjami.