Prostota obsługi

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów wyewoluowało w złożony zestaw funkcji, obsługa których stanowi obecnie priorytet z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony personelu, gości i mienia. Czynniki mające wpływ na tę złożoność to m.in. liczba lokalizacji, obecność lokalizacji odległych, elastyczny czas pracy, liczba pracowników i osób odwiedzających, a także inne zmieniające się potrzeby. Wymaga to wdrożenia zintegrowanego rozwiązania do zarządzania. Oprogramowanie Advisor Management zapewnia menedżerom bezpieczeństwa obiektów unikalne, zintegrowane narzędzie do zarządzania złożonymi funkcjami biznesowymi, takimi jak sygnalizacja włamania, kontrola dostępu, monitoring wizyjny oraz alarmy pożarowe w wielu lokalizacjach. Wszystkie te funkcje muszą być zintegrowane ze sobą i kontrolowane z poziomu jednej, przyjaznej dla użytkownika aplikacji.

  • Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika, z dynamicznymi planami pięter 
  • Pojedynczy interfejs użytkownika umożliwiający realizację wielu zadań: Integruje on funkcje kontroli dostępu, cyfrowego wideo, wykrywania włamań i pożarów; Zapewnia jednolity sposób definiowania i zarządzania prawami dostępu użytkowników, niezależnie od rodzaju systemu zabezpieczeń; rejestruje i śledzi gości na terenie obiektu, zwiększając bezpieczeństwo personelu i mienia; Wymaga minimalnego szkolenia.
  • Zaawansowane funkcje sprawozdawcze umożliwiają użytkownikom tworzenie wszystkich wymaganych raportów
  • Możliwość rozbudowy do systemu wieloobiektowego, obsługującego wiele języków i wielu użytkowników
  • Zapewnienie efektywnej obsługi alarmów