Wszyscy są mile widziani w sklepach.

Zasady BHP są ważne w celu unikania incydentów. Szczególną uwagę zwraca się na osoby starsze i wrażliwe oraz osoby niepełnosprawne lub z wadami wzroku.  Dzięki środkom BHP można zmniejszyć liczbę poślizgnięć i upadków, a przeszkody są dobrze oznaczone. Ich całkowite uniknięcie jest niekończącym się wyzwaniem dla sprzedawcy.

Podczas nadal trwającej pandemii może wystąpić agresja słowna i fizyczna. Ludzie mogą częściej odczuwać presję, osamotnienie czy bycie traktowanym niesprawiedliwe, a takie sytuacje szybko wymykają się spod kontroli. Bezpieczeństwo klientów i personelu ma kluczowe znaczenie w handlu detalicznym. Firma Aritech może zapewnić odpowiednie rozwiązanie w tym zakresie.

Rozwiązania, które możemy zaoferować

Rozwiązania, które możemy zaoferować

Monitorowanie, czy mokra podłoga jest prawidłowo oznaczona, a także czy przeszkody są szybko usuwane, aby pracownicy i klienci mogli bezpiecznie poruszać się po sklepie. Gdy problem zostanie wykryty na czas, pozwoli to sprzedawcy detalicznemu na podjęcie działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania ryzyka.

Możliwość analizowania incydentów za pomocą nagranych materiałów wideo pomaga dokładnie określić, co się stało i jaka była pierwotna przyczyna zdarzenia. Pozwala to też uniknąć takich sytuacji w przyszłości na podstawie wyciągniętych wniosków.

W jaki sposób

Większość kamer TruVision ma funkcje analizy wideo, które pozwalają zdefiniować strefy bezpieczeństwa, w których żaden obiekt nie może utrudniać swobodnego przemieszczania się ludzi w celu uniknięcia incydentów. Analiza wideo może ostrzec przełożonego o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Wysokiej rozdzielczości kamery o zakresie 360 stopni są w stanie wykryć punkty z natężonym ruchem oraz mogą analizować skrzyżowania, pokazując ścieżki wybierane przez klientów, a także ile czasu spędzają oraz jak się zachowują w różnych obszarach sklepu. Daje to wgląd w najbardziej i najmniej ruchliwe obszary lub pory dnia, umożliwiając sprzedawcom detalicznym lepsze planowanie swoich działań.

Zapewnia to również dobry wgląd w sytuację oraz pozwala na obracanie, pochylanie i przybliżanie nagrań w celu przeanalizowania, co dokładnie się wydarzyło.

Dodatkowe informacje

Kontakt

Więcej szczegółów?
Inne wyzwania z którymi należy się zmierzyć?
Prosimy o kontakt:

Serge Coppens d’Eeckenbrugge
Aritech Customer Experience Director
[email protected]