Rozwiązanie Liczenia Osób

by TruVision

Poznaj wpływ...

Poznaj wpływ...

Rozwiązanie Liczenia Osób TruVision zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfortu udostępniając publicznie informacje o liczbie osób wchodzących i wychodzących z obiektu.

Rozwiązanie Liczenia Osób TruVision otwiera nowe możliwości monitorowania ilości osób w celu przeciwdziałania przepełnieniu obiektów. Wizualizacja ilości osób obecnych w obiekcie w czasie rzeczywistym umożliwia dostosowanie zasobów do bieżących potrzeb i optymalizacji wykorzystania obsługi.

Rozwiązanie Liczenia Osób TruVision ma wiele zastosowań niezależnie od wielkości biznesu oraz branży. Najbardziej stereotypowymi przykładami zastosowania są zwinne zarządzanie zasobami, zapewnienie dystansu społecznego (COVID) oraz w systemach ewakuacyjnych.

Co to rozwiązanie właściwie robi?

Co to rozwiązanie właściwie robi?

 • Pokazuje na bieżąco ilość osób w obiekcie;

 • Udostępnia wiele gotowych schematów wyświetlania danych w programie TruVision Navigator: na kafelku, na mapie, w przeglądarce, na monitorze przez odtwarzacz multimedialny, a nawet na urządzeniu mobilnym! 

 • Może wywołać alarm po osiągnięciu określonej liczby osób; 

 • Ten alarm może wywołać akcję, taką jak blokada drzwi, kontrola dostępu, włączenie sygnalizacji świetlnej;

 • Za pomocą programu TruVision Navigator można elastycznie konfigurować sposób wyświetlania, a także parametry zliczania i inne funkcje w zależności od potrzeb.

Zintegrowane środowisko TruVision Navigator (VMS).

Zintegrowane środowisko TruVision Navigator (VMS).

 • TruVision Navigator to zintegrowane środowisko zarządzania i dozoru wizyjnego marki Aritech.

 • W tym środowisku Rozwiązanie Liczenia Osób TruVision umożliwia elastyczną współpracę kilku kamer jednocześnie

 • Definiuje podstawowe parametry tj. dopuszczalną ilość osób w obiekcie, wartości początkowe (np. personel) oraz poziom alarmowy.

 • Umożliwia prezentację aktualnej liczby osób bezpośrednio na mapie, w kafelku wideo, na stronie www lub urządzeniu mobilnym!

Operatorzy systemu oraz odwiedzający otrzymują informację natychmiast!

Rozwiązanie jest proste i niedrogie

Rozwiązanie jest proste i niedrogie

 • Wszystkie funkcje dostarcza kamera i jej wewnętrzne oprogramowanie. TruVision Navigator jest dostępny za darmo i nie wymaga licencji.

 • Wystarczy ogólnodostępny odtwarzacz multimedialny (np: google chromecast) 

 • Sama kamera jest przystępna cenowo.

 • Bardzo łatwa instalacja i konfiguracja

 • Poszanowanie prywatności

 • Prezentacja wyników w czasie rzeczywistym

Otwiera nowe możliwości...

Otwiera nowe możliwości...

 • Optymalizacji zarządzania zasobami (np. dostosowanie zajęć personelu)

 • Zwiększenia wydajności biznesu

 • Zwiększenia bezpieczeństwa przez połączenie z kontrolą dostępu, sterowaniem drzwiami, oświetleniem ostrzegawczym i systemem rozgłoszeniowym

 • Zachowania właściwego dystansu społecznego

 • Wsparcia dla systemów ewakuacyjnych

Więcej informacji znajduje się w broszurze (linki z prawej) oraz w filmie demonstracyjnym poniżej.