Ogólne warunki i postanowienia sprzedaży

Artykuł 1 - DEFINICJE

Artykuł 2 - ZAKRES

Artykuł 3 - UMOWA

Artykuł 4 - LICENCJA NA OGRAMOWANIE

Artykuł 5 - OGRANICZONA GWARANCJA NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE

Artykuł 6 - DOSTAWA

Artykuł 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI

Artykuł 8 - SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG

Artykuł 9 - WYŁĄCZENIA - BRAK GWARANCJI

Artykuł 10 - WARUNKI HANDLU ELEKTRONICZNEGO

Artykuł 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Artykuł 12 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO

Artykuł 13 - SIŁA WYŻSZA

Artykuł 14 - NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Artykuł 15 - ROZWIĄZANIE Z POWODU NIEWYWIĄZANIA SIĘ

Artykuł 16 - PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Artykuł 17 - PRYWATNOŚĆ DANYCH

Artykuł 18 - POUFNOŚĆ

Artykuł 19 - PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Artykuł 20 - ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI HOMOLOGACYJNYMI

Artykuł 21- ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

Artykuł 22 - KODEKS ETYCZNY

Artykuł 23 - UŻYCIE W ZWIĄZKU Z TECHNOLOGIĄ JĄDROWĄ

Artykuł 24 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SPRZEDAJĄCEGO. UPUBLICZNIANIE.

Artykuł 25 - WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU – JĘZYK