Ochrona danych

1 JAKIE DANE OSOBOWE I W JAKI SPOSÓB ZBIERA CARRIER?

2 W JAKIM CELU CARRIER ZBIERA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

3 GDZIE GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE?

4 CZY CARRIER KORZYSTA Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, ABY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PAŃSTWEM?

5 CZY CARRIER PRZEKAZUJE ZGROMADZONE INFORMACJE STRONOM TRZECIM?

6 W JAKI SPOSÓB CARRIER CHRONI DANE OSOBOWE?

7 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

8 JAK MOŻNA ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ CARRIER?

9 JAK TRAKTOWAĆ ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH WYSTĘPUJĄCE NA NASZEJ STRONIE?

10 JAK CARRIER WYKORZYSTUJE COOKIES I INNE TECHNIKI ŚLEDZENIA?

11 JAK CARRIER WYKORZYSTUJE DANE LOKALIZACJI?

12 JAKIE DODATKOWE INFORMACJE POWINNI MIEĆ UŻYTKOWNICY?

13 JAK CARRIER MOŻE ZMIENIAĆ NINIEJSZĄ INFORMACJĘ?

14 JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z CARRIER?